Informatie voor nieuwe leden

Via het menu 'Aanmeldformulier' kunt u zich online aanmelden voor het lidmaatschap van TV Strijdo.

Klik hier voor informatie over contributie en tarieven.

Voor de aanmaak van de spelerspas is er een pasfoto benodigd. Deze kan direct bij het invullen van onderstaand formulier geüpload worden. Tevens kan de foto afgegeven worden of per post verzonden worden naar onderstaand adres. Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
  • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.

Voor digitale foto's:

  • De verhouding breedte:hoogte moet circa drie:vier zijn.
  • Het formaat moet tenminste 300 bij 400 pixels zijn.

Ledenadministratie: Didi Luijks

Het emailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@strijdo.nl