Captains

Elk team wijst een captain aan. Bij de jongste jeugd is dit in elk geval een van de ouders/verzorgers. De contactgegevens van de captain worden weergegeven bij het betreffende team in https://mijnknltb.toernooi.nl. Andere teams uit de competitie kunnen contact opnemen met de captain bij wijzigingen op speeldagen.
Verder is de captain aanspreekpunt van het team voor het bestuur. De captain zorgt ervoor dat de overige teamleden/ouders/verzorgers van de juiste informatie worden voorzien m.b.t. speeldagen, afspraken worden gemaakt over vervoer naar uitwedstrijden en de organisatie bij thuiswedstrijden geregeld wordt.
Lukt het niet om binnen een team een captain aan te wijzen wordt dit vanuit de vereniging aangewezen.

Informatieavond
Enkele weken voor de start van de competitie wordt een informatieavond georganiseerd. Hier worden alle praktische zaken met de captains doorgesproken en ontvangen de captains de kokers met ballen voor de wedstrijden (groen en junioren).

Declaratieformulier
Per thuiswedstrijddag mag 15 euro gedeclareerd worden voor de hapjes voor de spelers. Dit formulier is te downloaden op de website van Strijdo en kan bij de penningmeester worden ingediend via penningmeester@strijdo.nl

Handleiding
Om de juiste informatie te vinden op https://mijnknltb.toernooi.nl kun je gebruik maken van de beschikbare handleidingen. Deze zijn te vinden via:

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/tenniskids-competitie/

Contactpersonen competitie jeugd Strijdo
Contactpersoon Jeugd Bestuur: Ronald Rasing

Jeugdcoördinator Tenniskids Strijdo: Erwin van Gorp
jeugd@strijdo.nl

Rood/oranje
Algemeen
o   Maak een app-groep aan met alle ouders/verzorgers van het team voor snelle communicatie.
o   Zorg ervoor dat je de spelregels van de competitiekleur kent. (samenvatting op www.strijdo.nl)
o   Zorg ervoor dat je weet hoe je de website van de KNLTB moet benaderen voor de speellocaties en aanvangstijd (https://mijnknltb.toernooi.nl).
o   Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de juiste speellocatie en aanvangstijd van de wedstrijden.
o   Wees een voorbeeld voor andere begeleiders hoe je je als toeschouwer opstelt bij een wedstrijd.

Uitwedstrijden
o   Spreek af wie het team begeleidt en hoe het vervoer geregeld wordt per wedstrijd.

       Thuiswedstrijden
o   Stem de organisatie van de dag af met de jeugdcoördinator Tenniskids.
o   Spreek af wie de hapjes regelt voor de spelers van het eigen team en de gasten.
o   Wees met zo veel mogelijk ouders/verzorgers aanwezig om het team te begeleiden en de dag te organiseren. Zorg dat iedereen ruim op tijd aanwezig is op de wedstrijddag.
o   Zorg er met het team voor als gastheer/gastvrouw zichtbaar te zijn en de gasten actief te ontvangen bij Strijdo.
o   Bied begeleidende ouders/verzorgers van gasten een kopje koffie/thee aan.
o   Kijk na afloop of het nodig is de gebruikte banen te vegen.

Hapjes rood/oranje
Aantal kinderen: 15-20

Bijvoorbeeld: ontbijtkoek, fruit, chips/ijsje
Ranja wordt door Strijdo ingekocht en is in de keuken op voorraad.

Verloop wedstrijden
Rood:
Er wordt een gezamenlijke warming-up gedaan met de kinderen in spelvorm. De kinderen spelen verschillende korte wedstrijdjes tegen elkaar. Tussendoor is een gezamenlijke pauze met ranja en een hapje (fruit/koek). 


Klaarzetten rood:
-          Kleine netjes opzetten

-          Rode ballen klaarleggen
-          Ranja en hapjes voor de pauze klaarzetten

Oranje:
De aanwezige kinderen worden geregistreerd in het computerprogramma door de jeugdcoördinator. Dit genereert de verschillende wedstrijden van de dag.

Er wordt een gezamenlijke warming-up gedaan. Aan de hand van het speelschema op de laptop worden de partijen gespeeld. Er kunnen zowel enkels als dubbels gespeeld worden, maar soms wordt ervoor gekozen alleen dubbels te spelen.
De winnaar(s) van de partijen geven de uitslag door. Tussen de wedstrijdjes door staan ranja en hapjes op een centrale plek klaar voor de kinderen.
Na de laatste wedstrijden berekent het programma de dagwinnaar en wordt de uitslag bekend gemaakt.

 Klaarzetten oranje:
-          Telborden bij alle banen hangen

-          Oranje ballen klaarleggen
-          Met hoedjes/pionnen de banen op ¾ lengte markeren op elke speelhelft
-          Ranja en hapjes klaarzetten

Groen/Junioren
Algemeen
o   Maak een app-groep aan met alle ouders/verzorgers van het team voor snelle communicatie.
o   Zorg ervoor dat je de spelregels van de competitiekleur kent. (samenvatting op www.strijdo.nl)
o   Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de juiste speellocatie en aanvangstijd van de wedstrijden.
o   Wees een voorbeeld voor andere begeleiders hoe je je als toeschouwer opstelt bij een wedstrijd.
o   Maak een teamindeling per wedstrijddag op de website van KNLTB (https://mijnknltb.toernooi.nl).

       Uitwedstrijden
o   Spreek af wie het team begeleidt en hoe het vervoer geregeld wordt per wedstrijd.
o   Wijs elke uitwedstrijd iemand aan als vervangend captain om de ingevoerde uitslagen te controleren, als de captain er zelf niet is.

       Thuiswedstrijden
o   Spreek af wie de hapjes regelt voor de spelers van het eigen team en de gasten.
o   Spreek af welke ouders/verzorgers aanwezig zijn om het team te begeleiden en de dag te organiseren. Begeleiders zijn ruim op tijd aanwezig op de wedstrijddag.
o   Zorg er met het team voor als gastheer/gastvrouw zichtbaar te zijn en de gasten actief te ontvangen bij Strijdo.
o   Bied begeleidende ouders/verzorgers van gasten een kopje koffie/thee aan.
o   Voer na elke thuiswedstrijd de uitslagen correct in op https://mijnknltb.toernooi.nl.
o   Veeg na afloop de gebruikte banen en ruim de gebruikte telborden op.

       Hapjes groen/junioren
Aantal kinderen: 8-10
Bijvoorbeeld: koeken, fruit, broodje knakworst
Ranja wordt door Strijdo ingekocht en is in de keuken op voorraad.

Verloop wedstrijden
Groen/Junioren:

De partijen worden gespeeld zoals deze zijn ingedeeld op de website van KNLTB. Meestal wordt begonnen met de enkelpartijen op 4 banen tegelijkertijd. Hierna kan een gezamenlijke pauze worden gehouden. Vervolgens worden de dubbelpartijen gespeeld.

Het kan voorkomen dat meerdere teams groen of junioren thuis spelen en de banen verdeeld moeten worden. Dan speelt het andere team eerst 2 dubbelpartijen en vervolgens 4 enkelpartijen. Stem dit met de captain van het andere thuisspelende team af.

 Klaarzetten:
-          Telborden bij alle banen hangen

-          Groene ballen (voor groen), gele ballen (voor junioren) klaarleggen (1 koker met 3 ballen per baan)
-          Ranja en hapjes klaarzetten