Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. 

Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden (KNVB, KNHB, Watersportverbond en KNKV) de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers. 

Het volgen van deze instructie en het behalen van het IVA Certificaat

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat.

Er bestaat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat.  Heb je het certificaat eerder (voor bijvoorbeeld een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen voor ons archief.  Alle certificaten worden bewaard in de rode order achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar.

Dus, ben je barplichtig en heb je de Instructie Verantwoord Alcohol schenken nog niet gelezen en het cerficitaat nog niet behaald, wil je dit dan z.s.m. doen? Het is geen moeilijke instructie.

Wat moet er gedaan worden?

1.       Op de website van de KNLTB kun je nalezen waarom.

2.       Op NOC*NSF kun je de informatie vinden, alsmede online een vragenlijst invullen ( duurt 15-20 minuten) hetgeen bij goed resultaat een certificaat oplevert.

3.       Je krijgt het certificaat in je eigen mailbox en je kunt bij de naam van de barverantwoordelijke Tanja van Maldegem invullen en bij het mailadres secretaris@strijdo.nl.