Contributie & Tarieven

Met het lidmaatschap van TV Strijdo kan men zowel van de tennisbanen als van de padelbanen gebruik maken. Het lidmaatschap van T.V. Strijdo geldt voor één jaar, van 1 januari t/m 31 december en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Klik op deze link om te lezen hoe het lidmaatschap opgezegd kan worden: "Opzeggen lidmaatschap". 
Ga naar "Aanmelden als nieuw lid" om lid te worden van onze vereniging.

Let op!
Wanneer je een nieuw lid aanbrengt vinden wij dat heel waardevol. Wij stellen hier graag een vergoeding van 10 euro tegenover. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat jullie (zowel jij als het nieuwe lid) minimaal een jaar lid blijven van onze vereniging. Dit betekent dat jij in december van het lopende jaar een vergoeding van 10 euro op jouw KNLTB-pas krijgt bijgeschreven.

CONTRIBUTIE & TARIEVEN 2023 en 2024        
    2023   2024
Contributie 24 jaar en ouder    € 187,00   € 192,00
Contributie 18 t/m 23 jaar    € 105,00   € 110,00
Contributie 12 t/m 17 jaar   € 80,00   € 85,00
Contributie 10 t/m 11 jaar   € 52,50   € 55,00
Contributie t/m 9 jaar    € 27,50   € 30,00
Vanaf 3e gezinslid voor onderstaande categorieen 10% korting        
Contributie 18 t/m 23 jaar    € 94,50   € 99,00
Contributie 12 t/m 17 jaar   € 72,00   € 76,50
Contributie 10 t/m 11 jaar   € 47,25   € 49,50
Contributie t/m 9 jaar    € 24,75   € 27,00
         
Inschrijfgeld (éénmalig)        
Junioren   € 12,00    € 12,00
Studenten en Senioren            € 25,00            € 25,00
         
Donateur   € 25,00   € 25,00

In het jaar dat je18 wordt, geldt de contributie voor 18 t/m 23 jaar. In het jaar dat je 24 wordt, geldt de contributie voor senioren.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden.
Automatisch incasso voor elke nieuwe aanmelding is verplicht en voor bestaande leden die nog geen automatische incasso hebben afgegeven is dit verplicht vanaf 1-1-2015. Entreegeld en contributie worden door middel van een toegezonden nota voldaan 

  • In het jaar dat je 12 wordt, geldt de contributie voor 12 t/m 17 jaar
  • In het jaar dat je 10 wordt, geldt de contributie voor 10 t/m 11 jaar