Barreglement

TV Strijdo heeft een gezellige bar waar men op heel veel momenten een barbediening kan aantreffen. Wij hebben er voor gekozen de bar zelf te exploiteren zodat de prijzen laag gehouden kunnen worden. Om te zorgen dat de gehele organisatie voor en achter de bar op een goede wijze verloopt, is een aantal regels opgesteld.

Alle leden vanaf 18 tot 72 jaar (geboortejaar 2006 tot en met 1953)  dienen 2 keer per jaar een bardienst te vervullen van 3 à 4 uur.  Een uitzondering geldt voor commissieleden, zij vervullen minimaal één bardienst.  
Er is de mogelijkheid, hetgeen we overigens niet stimuleren c.q. toejuichen, om de bardiensten af te kopen tegen een vergoeding van 30 euro per bardienst.
Mocht je de bardiensten willen afkopen, dan vragen wij je dit aan te geven bij de barplanner (barplanning@strijdo.nl).

Bardiensten kan je invullen via de website of in de app.
De werkwijze is als volgt:

·           Log in op www.strijdo.nl  met e-mail en wachtwoord (inschrijven kan alleen na inloggen, het menu bardienst is anders nl. niet zichtbaar)
·           Klik op het tabblad “Over Strijdo”
·           Klik op het menu “bardienst”
·           Kies een maand/dag
·           Klik op “inschrijven” (de gekozen dienst wordt nu weergegeven ter controle)
·           Klik op “inschrijven”(links onder). Je gekozen dienst is nu opgeslagen.

Via de Clupapp:

  • Via menu/ bardienstplanner/ open diensten
  • Kies een maand en vervolgens een dag
  • Klik op inschrijven (de gekozen dienst wordt nu weergegeven ter controle)
  • Klik op inschrijven. Je gekozen dienst is nu opgeslagen.

Uitschrijven is digitaal niet mogelijk. Mocht je een fout hebben gemaakt in de planning, mail dan even naar de barplanner (barplanning@strijdo.nl) met het verzoek om een correctie uit te voeren.

Mocht je competitie spelen, dan is het niet toegestaan jouw bardiensten in te plannen op jouw competitiedag. Ruilen of wijzigen van de bardiensten dien je zelf te regelen en vervolgens door te geven aan de barplanner. 

Bij het vervallen van een bardienst door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of het niet doorgaan van een activiteit, kom je automatisch op de reservelijst. Indien nodig wordt met jou, uiteraard in overleg, een nieuwe bardienst geregeld.

Indien je zonder kennisgeving niet op de door jou geplande bardienst/tijd verschijnt en niet voor vervanging hebt gezorgd, zal een boete van 30 euro worden opgelegd.

Communiceren met betrekking tot de bardienst gaat uitsluitend via de mail: barplanning@strijdo.nl.