Opzeggen lidmaatschap

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt.

Het lidmaatschap van T.V. Strijdo geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd bij de ledenadministratie 
(email: ledenadministratie@strijdo.nl).