Opzeggen lidmaatschap

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet.

Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. 

Het lidmaatschap van TV Strijdo geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door in te loggen op de website met je persoonlijke inloggegevens, opzegging per mail is niet (meer) mogelijk. Binnen je persoonlijke profiel is het mogelijk om te kiezen voor de optie ‘Beëindigen lidmaatschap’. Het is niet verplicht, maar wij stellen het op prijs als je een reden van opzegging wil opgeven. Bij de opzegging wordt tevens gevraagd of TV Strijdo jouw gegevens mag bewaren (in het kader van de nieuwe privacywetgeving).
 
Je opzegging is pas definitief als je bericht van opzegging is ontvangen en bevestigd door de ledenadministratie. 
Voor opzeggingen die door de ledenadministratie worden ontvangen op of na 1 december van het lopende jaar, is TV Strijdo genoodzaakt een boete van 25 euro in rekening te brengen in verband met afdracht aan de KNLTB en administratiekosten.