Contributie & Tarieven

Met het lidmaatschap van TV Strijdo kan men zowel van de tennisbanen als van de padelbanen gebruik maken. Het lidmaatschap van T.V. Strijdo geldt voor één jaar, van 1 januari t/m 31 december en wordt daarna stilzwijgend verlengd, tenzij dit schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Klik op deze link om te lezen hoe het lidmaatschap opgezegd kan worden: "Opzeggen lidmaatschap". 
Ga naar "Aanmelden als nieuw lid" om lid te worden van onze vereniging.

Let op!
Wanneer je een nieuw lid aanbrengt vinden wij dat heel waardevol. Wij stellen hier graag een vergoeding van 10 euro tegenover. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat jullie (zowel jij als het nieuwe lid) minimaal een jaar lid blijven van onze vereniging. Dit betekent dat jij in december van het lopende jaar een vergoeding van 10 euro op jouw KNLTB-pas krijgt bijgeschreven.

 

In het jaar dat je 18 wordt, geldt de contributie voor 18 t/m 23 jaar. In het jaar dat je 24 wordt, geldt de contributie voor senioren.
Contributiejaar: 1 januari t/m 31 december. 
Automatisch incasso voor elke nieuwe aanmelding is verplicht en voor bestaande leden die nog geen automatische incasso hebben afgegeven is dit verplicht vanaf 1-1-2015. 
Entreegeld en contributie worden door middel van een toegezonden nota voldaan 

  • In het jaar dat je 12 wordt, geldt de contributie voor 12 t/m 17 jaar
  • In het jaar dat je 10 wordt, geldt de contributie voor 10 t/m 11 jaar