Het Bestuur

Het bestuur van Strijdo wordt gevormd door:

Voorzitter:
Jenny Rehm
email: voorzitter@strijdo.nl

Secretaris:                  
Tanja van Maldegem
email: secretaris@strijdo.nl

Penningmeester:          
Thomas Wijnberg 
email: penningmeester@strijdo.nl

Algemeen bestuurslid:  
Ronald van Keulen
Astrid Dijkstra
Ellen Hulst

Technische commissie:  
Tessa Rehm

Bankrelatie:
Rabobank rekeningnummer: NL61RABO0112274129
t.n.v. Penningmeester TV Strijdo

Postadres Secretariaat:
TV Strijdo
Postbus 4234

4900 CE  Oosterhout 

Onder de knop downloads is terug te vinden welk bestuurslid waarvoor verantwoordelijk is.