Captains

Elk team wijst een captain aan. Bij de jongste jeugd is dit in elk geval een van de ouders/verzorgers. De contactgegevens van de captain worden weergegeven bij het betreffende team in www.mijnknltb/toernooi.nl. Andere teams uit de competitie kunnen contact opnemen met de captain bij wijzigingen op speeldagen.
Verder is de captain aanspreekpunt van het team voor het bestuur. De captain zorgt ervoor dat de overige teamleden/ouders/verzorgers van de juiste informatie worden voorzien m.b.t. speeldagen, afspraken worden gemaakt over vervoer naar uitwedstrijden en de organisatie bij thuiswedstrijden geregeld wordt.
Lukt het niet om binnen een team een captain aan te wijzen wordt dit vanuit de vereniging aangewezen.

Informatieavond

Enkele weken voor de start van de competitie wordt een informatieavond georganiseerd. Hier worden alle praktische zaken met de captains doorgesproken en ontvangen de captains de kokers met ballen voor de wedstrijd (groen en junioren).