Barreglement

Bij het aangaan van uw lidmaatschap bij Strijdo heeft u zich geconformeerd aan de verplichting om op jaarbasis 2 bardiensten te vervullen. Dit geldt overigens voor de leden in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. Een uitzondering geldt voor commissieleden, die moeten 1 bardienst vervullen.
U heeft echter de mogelijkheid, hetgeen we overigens niet stimuleren c.q. toejuichen, om de bardiensten tegen een vergoeding van 75 euro af te kopen. Mocht dat het geval zijn, dan verzoeken wij u dat voor de pasjesavond (half april) te vermelden bij de barplanner (barplanning@strijdo.nl)

Vanaf 1 maart (voor die tijd is inschrijving uitgesloten) heeft u de mogelijkheid uw bardiensten digitaal in te voeren.
De werkwijze is als volgt:

  • Log in op de Strijdo website, met e-mail en wachtwoord (inschrijven kan alleen na inloggen, het menu bardiensten is anders nl. niet zichtbaar);
  • Klik op het tabblad “Over Strijdo”;
  • Klik op het menu “bardiensten”;
  • Kies een maand/dag;
  • Klik op “inschrijven” (de gekozen dienst wordt nu weergegeven ter controle);
  • Klik op “inschrijven” (links onder). Je gekozen dienst is nu opgeslagen.

  
Uitschrijven is digitaal niet mogelijk. Indien u een foutieve handeling heeft verricht, mailt u dan even naar de barplanner (barplanning@strijdo.nl) en verzoek hem/haar een correctie uit te voeren.
Naast de digitale invoering heeft u de mogelijkheid uw bardiensten op de pasjesavond op te geven. De pasjes worden overigens niet eerder verstrekt dan dat u de bardiensten hebt ingevuld c.q. hebt afgekocht.

Mocht u competitie spelen, dan is het niet toegestaan uw bardiensten te plannen op uw competitiedag. Ruilen of wijzigen van de bardiensten dient u zelf te doen en vervolgens door te geven aan de barplanner.
Bij het vervallen van een bardienst door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of het niet doorgaan van een activiteit, komt u automatisch op een reservelijst. Indien nodig wordt met u, uiteraard na overleg, een nieuwe bardienst geregeld.
Indien u zonder verwittiging niet op de geplande bardienst/tijd verschijnt, zal een boete van 37,50 euro worden opgelegd.

Communiceren aangaande de bardienst dient u uitsluitend te doen via de mail: barplanning@strijdo.nl

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat het me weten.

Tom Claveaux, barplanner.