Het Bestuur

Het bestuur van Strijdo wordt gevormd door:

Voorzitter:
vacant
email: voorzitter@strijdo.nl

Secretaris:                  
Tanja van Maldegem
email: secretaris@strijdo.nl

Penningmeester:          
Mike van Dalen en Judith Hofkens
email: penningmeester@strijdo.nl

Algemeen bestuurslid:  
Paul van der Ven 
Karin Geutjes-Ghijsen

Technische commissie:  
Tessa Rehm
Thomas Wijnberg

Bankrelatie:
Rabobank rekeningnummer: 11.22.74.129
Postbank rekeningnummer: 3311676

t.n.v. Penningmeester TV Strijdo

Postadres Secretariaat:
TV Strijdo
Postbus 4234

4900 CE  Oosterhout