Even voorstellen...

Afgelopen maandag ben ik, Jenny Rehm, tijdens de ALV benoemd als voorzitter van Strijdo. Natuurlijk heb ik mezelf daar voorgesteld. Dat wil ik ook graag delen met iedereen die helaas niet op de ALV aanwezig kon zijn,

De rol van voorzitter wil ik gaan invullen door gebruik te maken van de kennis en kunde en van de passie van de al vele aanwezige vrijwilligers binnen Strijdo. Als ik het gevoel had gehad deze stap “alleen” te zetten, was ik deze uitdaging nooit aangegaan. Dat sluit haarfijn aan op onze slogan: Strijdo maak je samen. En daar geloof ik in!

Voor mij heeft het voorzitterschap alles te maken met faciliteren en mensen met elkaar verbinden. Ervoor zorgen dat we dezelfde taal spreken binnen Strijdo en hetzelfde voor ogen hebben. Samen blijven bouwen aan de club. Samenwerken vind ik daarbij enorm belangrijk, open communicatie staat daarbij voorop.

Daarnaast vind ik het belangrijk om de structuur weer samen op te bouwen in de club. Dat duidelijk is en wordt wie wat doet en de mensen die de commissies bemannen in hun kracht zetten en ze daarmee verantwoordelijkheid te geven. Iedereen is even belangrijk voor en binnen de vereniging en kan daarmee zijn steentje bijdragen. Ook op die manier maken we Strijdo samen.

Als voorzitter vind ik het ten slotte belangrijk om zichtbaar te zijn binnen de vereniging en wil ik toegankelijk zijn.

Ik omschrijf Strijdo als volgt: een vereniging waar veel mensen elkaar kennen en die bij mij het volgende oproept “ons kent ons”, het echte familiegevoel. Als voorzitter ga ik uiteraard met het beleid aan de slag en neem ik deel aan de bestuursvergaderingen, maar daarnaast ben en blijf ik zelf ook een actief tennislid. Juist daarmee hoop ik ook weer de verbindingen te kunnen leggen binnen Strijdo, zodat het een plek is en blijft waar iedereen zich “thuis” voelt.

Aanpassing baanreglement
Tijdens de ALV is er voor aanpassing van het baanreglement gestemd. Dit heeft vooral invloed op de husselochtenden, maar ook op de speeltijden van de enkels. Deze aanpassingen gaan vanaf morgen in.

Voorjaarscompetitie
Ten slotte staat nu natuurlijk de voorjaarscompetitie voor de deur. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken en alle deelnemende teams en deelnemers heel veel succes, sportiviteit en gezelligheid te wensen tijdens deze competitie.

Jenny Rehm.

Home Berichten overzicht