Overzicht Padel enquete

Op 21 maart heb je als Strijdo lid een mailtje ontvangen met het verzoek om een enquête in te vullen die ging over de toevoeging van padelbanen op ons tennispark. 

Maar liefst 203 leden hebben de tijd genomen om alle vragen te beantwoorden en daar zijn wij als padelcommissie zeer blij mee!

Door o.a. enkele wisselingen binnen het bestuur heeft het even iets langer geduurd maar hierbij willen wij je graag informeren over de uitslag.
De antwoorden op de vragen uit de enquête zijn in grafiekvorm te zien via deze link:
Overzicht padel enquête Strijdo
De toelichtingen en verdere reacties die jullie hebben gegeven, zullen we later met jullie delen.

Vervolgtraject...
Op het moment lopen er diverse lijntjes met verschillende afdelingen binnen de gemeente Oosterhout. Zo praten we met Groen&Verkeer, Sportbedrijf Oosterhout, de juridische afdeling en het OMWB (omgevingsdienst Midden en West-Brabant).
Na het zomerreces van de gemeente worden procedures verder uitgewerkt. We gaan natuurlijk uit van een positieve uitslag!
In dat geval wordt een bijzondere ledenvergadering belegd waar dan ook gestemd zal worden.

Maar nu eerst...tijd voor ontspanning!
Wij wensen iedereen een fijne en gezellige vakantieperiode toe!

Namens bestuur en padelcie:
Tot snel,
bij Strijdo!

 

Home Berichten overzicht