Baanreglement

Baanreglement T.V. Strijdo Oosterhout m.i.v. 01-01-2012

1. Het tennispark is geopend van 08.30 tot 23.00 uur in de zomertijd en tot 22.30 uur in de wintertijd.
De toegangspoort en loopdeur van ons tennispark kunnen worden geopend met de KNLTB-pas. Alléén bij evenementen o.a. competities en toernooien staat de toegangspoort open. 

2. Men kan een baan alléén reserveren als men op het park aanwezig is, met gebruik van een geldige ledenpas met pasfoto. Aspirant- cq proefleden kunnen gebruik maken van hun tijdelijke pas.

3. Op de eerste plaats dient er altijd te worden afgehangen via het KNLTB afhangbord op de banen die vrij beschikbaar zijn.

4. Als men bij een groot aanbod van spelers/speelsters afgehangen heeft voor een enkelspel, is men verplicht toe te staan dat er wordt bijgehangen voor een dubbelspel. Bij een dubbelspel zijn alle vier de spelers/speelsters verplicht om af te hangen. Men mag en kan pas weer afhangen nadat de vorige speeltijd beëindigd is en men de baan verlaten heeft.

5. De afhangperiode bedraagt 45 minuten (tenzij anders aangegeven).

6. Na afloop van een speelperiode is men verplicht de complete baan te vegen. Dit ter voorkoming van mos en algvorming.  Indien er op onze banen vanwege de weersomstandigheden niet gespeeld kan worden, wordt dit aangegeven op de website, de app of een bord bij de toegangspoort.
Men is verplicht zich hier aan te houden !

7. Aanwijzingen van de groundsman, park-paviljoencommissie en/of bestuur m.b.t. het gebruik van de banen dienen te worden opgevolgd.     
   
8.  Verlichting:
De baanverlichting blijft  in de zomertijd branden tot 23.00 uur en in de wintertijd tot 22.30 uur. Dit betekent dat tijdig dient te worden gestopt met tennissen om de banen te vegen.
                
9.  Bij het verlaten van niet meer gereserveerde banen, dient men de verlichting uit te schakelen.

10. Reserveringen:
Ten behoeve van trainingen, competitie, toernooien, clubkampioenschappen, husselochtenden, ladderwedstrijden etc. kunnen door de Parkcommissie één of meerdere banen worden gereserveerd. Deze reserveringen worden aangegeven via het KNLTB afhangbord.

11. Zodra een speeltijd is ingegaan mag men nimmer van de baan worden gehaald.

12 .Mini-tennisbaan:
Jeugdleden hebben altijd voorrang op baan 7 1/2, onze mini-tennisbaan. Lagere schooljeugd heeft op deze baan voorrang boven middelbare schooljeugd.

13. Husselen:
Wanneer Husselen?
Binnen onze vereniging kennen we drie husselmogelijkheden:

A. Op dinsdag en donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur wordt er gehusseld.
    In de periode van de voorjaarscompetitie, van begin april tot begin juni, vindt deze hussel plaats op maandag en woensdagochtend.
B. Iedere donderdagavond vanaf 19.00 uur tot einde speeltijd wordt er gehusseld.
C. In de zomervakantie op zondagochtenden van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Doelstelling
Het doel van deze hussels is:
1.  Bevorderen dat er voor een lid dat wil tennissen iemand beschikbaar is om mee te spelen
2.  Nieuwe leden in de gelegenheid te stellen te integreren binnen onze vereniging
3.  Onderhouden van de saamhorigheid van alle leden binnen onze vereniging.

Begeleiding
De hussel wordt begeleid door de husselcommissie, die ook in de geest van de doelstelling beslist bij onduidelijkheden.

Hoe het werkt
De donderdagavondhussel heeft vast 2 banen ter beschikking. De ochtend- en zondaghussel hebben vast 4 banen tot hun beschikking. Zijn de vaste banen later in de ochtend overbodig voor de husselaars, dan worden die door de husselcommissie vrijgegeven voor vrij spelen.
Gedurende de husseluren mag de husselcommissie banen, die volgens het afhangbord vrij zijn, bij het starten van een husselronde per 45 min. extra afhangen, indien het aantal deelnemers daar om vraagt. Er mogen dan tot een maximum van 6 banen gebruikt worden.
Niet husselaars mogen per drie kwartier afhangen achter de extra husselbanen. De husselcommissie kan dan vervolgens weer na drie kwartier spelen achter de niet husselaars afhangen.

14. Kleding en  schoeisel:
De banen mogen alléén met tennisschoenen worden betreden en men is verplicht gepaste tenniskleding te dragen.

15. Overige gedragsregels:
Op het gehele tennispark is men verplicht om afval, sigaren- en sigarettenpeuken etc. in de daartoe bestemde afval- en asbakken te deponeren. Verder is het niet toegestaan om servies- en glaswerk mee te nemen naar de tennisbaan.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de parkcommissie en/of het bestuur van Strijdo. Elk lid mag andere leden wijzen op dit baanreglement.